Selecteer een pagina

STIPE

EEN STEUNPUNT VOOR ALS HET EVEN NIET LUKT

WERKWIJZE

MISSIE

Onze missie vanuit Stipe is om de
zelfredzaamheid van de jongeren te bevorderen, achterstand en sociaal-
isolement te voorkomen, participatie en talentontwikkeling te stimuleren en om
vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

VISIE

Dit willen wij bereiken door laagdrempelige peer to peer support aan te bieden middels stagiaires Social Work. Gebruikmakend van de oplossingsgerichte methodiek, op een veilige plek in de school.

DOEL

Een jongere zit op school om uiteindelijk zijn diploma te halen, soms gaat dit niet altijd even makkelijk. Ons doel is om jongeren zo goed mogelijk te begeleiden en er voor te zorgen dat zij met een diploma van school af gaan.

 WELKOM BIJ STIPE

Uiteindelijk willen alle jongeren met een diploma school de verlaten, maar soms zijn er omstandigheden waardoor dit niet altijd even makkelijk gaat. Daarom is er binnen de school een team van stagiaires Social Work aanwezig die samen met de (school)maatschappelijk werker en de zorgcoördinator de jongeren hierbij kan ondersteunen, wij noemen ons “ Stipe”.
Stipe is het Friese woord voor ondersteuning.

WAT DOEN WIJ

De stagiaires van Stipe helpen de jongeren om hun even een zetje in de rug te geven. We bekijken samen met de jongeren wat er aan de hand is, en hoe de jongeren hier het beste aan kunnen werken. Met de jongeren gaan wij het gesprek aan en stellen wij het “Mijn Stipe plan” op om te werken aan de door de jongeren geformuleerde doelen. Wij maken daarbij gebruik van de zogeheten oplossingsgerichte methodiek. Dit houdt met name in dat wij ons focussen op wat wel goed gaat en dit versterken in plaats van focussen op wat niet zo goed gaat.

ONS TEAM

MARLEEN SUURMEIJER  

OPRICHTER STIPE
STAGE BEGELEIDER DRACHTEN, WARFFUM

MARLOUS VAN DALSEM

 PROJECTLEIDER
TERRA WINSUM

AELTKE VAN DER MEER

STAGE BEGELEIDER 
HEERENVEEN

MARIANNE MOUS

STAGE BEGELEIDER
LEMMER, GORREDIJK

ZESAY PLEMP VAN DUIVELAND 

 STAGE BEGELEIDER
SNEEK

DENI VAN DALSEM

PROJECTLEIDER

TERRA WINSUM

RECENTE ACTIVITEITEN