Selecteer een pagina

over ons

EVEN KENNIS MAKEN

WIE ZIJN WIJ

Binnen Stipe werken wij met een bevlogen team van praktijkbegeleiders en Social Work stagiaires. Alle praktijkbegeleiders hebben ervaring binnen het sociaal domein en weten dan ook een goede koppeling te leggen tussen de theorie en de praktijk. De stagiaires die bij Stipe stage lopen hebben veel affiniteit met de jongeren in de school. Doordat ze zelf nog relatief jong zijn weten ze op een goede manier aansluiting te vinden bij de belevingswereld van de jongeren. Op deze manier creëren wij een laagdrempelige setting waardoor er preventief gehandeld kan worden. De kracht van Stipe zit hem in de verbinding, kijken naar mogelijkheden en perspectief bieden zodat de jongere, ondanks bepaalde problematiek, toch zijn/haar school goed kan afronden.

 

VISIE

Onze missie vanuit Stipe is om de
zelfredzaamheid van de jongeren te bevorderen, achterstand en sociaal-
isolement te voorkomen, participatie en talentontwikkeling te stimuleren en om
vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

MISSIE

Dit willen wij bereiken door laagdrempelige peer to peer support aan te bieden middels stagiaires Social Work. Gebruikmakend van de oplossingsgerichte methodiek, op een veilige plek in de school.

DOEL

Een jongeren zit op school om uiteindelijk zijn diploma te halen, soms gaat dit niet altijd even makkelijk. Ons doel is om de jongeren zo goed mogelijk te begeleiden en ervoor te zorgen dat zij met een diploma van school afgaan.

WAT DOEN WIJ

De stagiaires van Stipe helpen de jongeren om hun even een zetje in de rug te geven. We bekijken samen met de jongeren wat er aan de hand is en hoe de jongeren hier het beste aan kan werken. Met de jongeren nemen wij een intake af en stellen wij het “Mijn Stipe werkplan” op om te werken aan de door de jongeren geformuleerde doelen. Wij maken daarbij gebruik van de zogeheten oplossingsgerichte methodiek. Dit houdt met name in dat wij ons focussen op wat wel goed gaat en dit versterken in plaats van focussen op wat niet zo goed gaat.

MARLEEN SUURMEIJER

Stipe is ontstaan vanuit het idee ‘jongeren voor jongeren’. Als oud HBO docent wist ik welke bijdrage stagiaires konden leveren in de praktijk en dat zij veelal een goede verbinding wisten te leggen met de jongere doelgroep. De studenten die bij Stipe stage lopen krijgen veel ruimte om te leren, te ontwikkelen, een bijdrage te leveren aan het welzijn van de jongeren en te ontdekken wie zij als jong professional willen zijn. De begeleiding van Stipe wordt uitgevoerd door ervaren Zzp’ers uit het sociaal domein. Mijn ervaring met ondernemers is dat zij kwaliteit, resultaat en effectiviteit goed voor ogen hebben. Ze kijken naar het bredere geheel en kunnen op die manier een goede bijdrage leveren aan de locatie die zij oppakken. De combinatie van een gedreven team van stagiaires en de ervaring van de begeleider zorgt voor een succesformule. Inmiddels staat het Stipe concept al meerdere jaren en kunnen wij met veel enthousiasme, passie en bevlogenheid veel jongeren in Friesland en Groningen begeleiden. Neem gerust contact op voor meer informatie over Stipe, ik sta u graag te woord.

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKER ALS STAGIAIR?

De stage werkzaamheden bestaan onder meer uit: observaties, intakes, signaleren van knelpunten, trainen van sociale vaardigheden en maatschappelijk gewenst gedrag, contacten met ouders/verzorgers, docenten en samenwerkingsorganisaties. Daarnaast werken wij aan de hand van verschillende methodieken zoals oplossingsgericht, systemisch werken en motiverende gespreksvoering. Afhankelijk van de school varieert de leeftijd van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Kom jij ons team versterken? Neem dan contact op!

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN MET JOUW
AFSTUDEERONDERZOEK?

Zoek jij voor volgend jaar nog een plek om je afstudeeronderzoek te verrichten? Bij Stipe zijn we op zoek naar een afstudeerder die het leuk lijkt om onderzoek te doen naar diverse onderwerpen binnen onze scholen. Je kunt je aanmelden voor een afstudeeronderzoek door een email te sturen met jouw naam, studierichting en eventueel onderzoeksvoorstel.